Pracownia jest wyposażona w najnowszy model skanera optycznego firmy Zirkonzahn S600 Arti. W pełni zautomatyzowany skaner S600 skanuje światłem paskowym o wyjątkowej precyzji ≤ 10μm, umożliwia obrócenie modelu o 360° i nachylenie o 100°. Pozwala również na zeskanowanie dowolnego artykulatora i umieszczeniu go w formie wirtualnej.
Oprogramowanie CAD/CAM Zirkonzahn daje pełny wachlarz możliwości zapewniając nieograniczoną kreatywność w projektowaniu pracy.

 

OTWARTY PROGRAM SKANOWANIA ZEWNĘTRZNEGO I MODELOWANIA

Nasze oprogramowanie przetwarza pliki zeskanowane ze wszystkich rodzajów zewnętrznych skanerów wewnątrzustnych.

Za pomocą oprogramowania  Software-Module CAD/CAM Importation of STL-Files, dane pochodzące z innego programu do modelowania mogą być przeniesione do naszego programu i frezowane przy użyciu naszej frezarki.

 

 

 

Zirkonzahn