Fundusze Europejskie

zestawienie znaków

Tytuł projektu: “Wzrost konkurencyjności Krzysztof Antoszewski Laboratorium Dentystycznego poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów stomatologicznych wykorzystujących technologię druku 3D.”

 

Wartość całkowita projektu: 1 194 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 596 205,20 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowych oraz udoskonalonych usług poprzez zastosowanie innowacyjnej dla stomatologii technologii druku 3D oraz modernizację istniejącego zaplecza przedsiębiorstwa. Zakup nowych urządzeń i oprogramowania pozwoli na oferowanie pacjentom wysokiej jakości prac stomatologicznych.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.